ประกาศรับสมัคร

 

รับสมัครนักเรียนใหม่

      รับสมัครนักเรียนชาย เข้าร่วมโครงการบรรพชาหมู่ของวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม เพื่อศึกษาต่อโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

กำหนดการวันมอบตัวและวันบรรพชา

วันที่ 29 เมษายน 2567 มอบตัวนักเรียน 08.00 น. - 16.00 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 พิธีบรรพชาสามเณร

ในวันมอบตัว นักเรียนจะเข้าพักอาศัยภายในวัดเลยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การบรรพชาเป็นสามเณร

 

ช่องทางการสมัครเรียน

1. สมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียนทางเว็บไซต์ (แนะนำวิธีนี้จะได้รับความสะดวกมากที่สุด) และทำการสั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร มาให้ในวันมอบตัว

2. สมัครด้วยตนเองที่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

หมายเหตุ

ให้ถ่ายทำบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนมาให้เรียบร้อย (ล่าสุด) แล้วนำตัวบัตรตัวจริงนำมาไว้กับนักเรียนด้วย เพราะทางโรงเรียนจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับทางราชการ และระหว่างบรรพชานักเรียนไม่สามารถไปถ่ายบัตรใหม่ได้

สมัครเรียนออนไลน์

ระเบียบการรับสมัคร

ตรวจสอบผลการสมัคร (Log in)


ติดต่อสอบถามได้ที่

092-252-9416  , 06-2242-5466 , 081-881-9389

053-160941 โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา