สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน : สีประจำโรงเรียน คือ สีฟ้า และ สีเขียวอ่อน
สีฟ้า หมายถึง การศึกษาที่ไร้ขอบเขตไม่มีพรมแดน ดุจดังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
สีเขียวอ่อน หมายถึง ความสดชื่น ความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาแสดงถึงควรศึกษาให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ และเป็นสีประจำวันเกิดของผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)