โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร

ผู้ก่อตั้ง ผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

 

พระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์

ประธานคณะกรรมการโรงเรียน

ผู้จัดการโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

 

หลวงจีนปลัดธรรมสมาธิวัตรเกริกพล เสี่ยย้ง

รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

 

นายศาสตรินทร์ อุ่นอินตะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา