ผลงานและความสำเร็จ รางวัลที่โรงเรียนได้รับ

โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดนิทรรศการ ( เต็นท์ ) กิจกรรมงานทักษะวิชาการ

เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2022 โดย : นายมนตรี ก้างออนตา