ผลงานและความสำเร็จ รางวัลที่นักเรียนได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับประเทศในหลักสูตร เณรกล้าโภชนาดี

เผยแพร่ : 7 ก.พ. 2023 โดย : นายมนตรี ก้างออนตา

สามเณรศุภชัย เย็นสกุลวศิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับประเทศ ในหลักสูตรเณรกล้าโภชนาดี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการสร้างสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในวันที่ 6  มกราคม พ.ศ. 2566